Priser

LEARN Skien og Porsgrunn

Velg klasse:

Klasse B

 • Øvelseskjøring og opplæring i klasse B kan starte ved fylte 16 år etter gjennomført trafikalt grunnkurs.

  Etter gjennomført kurs og fylte 16 år, oppfordrer vi i LEARN helt klart å starte øvelseskjøringen med personbil. Erfaringsmessig tilsier en tidlig start lavere opplæringskostnader samt økt trafikkforståelse.

  For å skape trygghet i øvelseskjøringen tilbyr vi i LEARN å bistå med veiledning til ledsager. Dette mener vi er riktig for å skape en trygghet hos både eleven og den ansvarlige bilfører i en usikker startfase.

  Opplæringsforløpet på personbil er delt opp i 4 trinn med et gitt antall obligatoriske timer som gjennomføres ved en autorisert trafikkskole. Målsetningen for hvert enkelt trinn skal oppnås før man går videre til neste trinn. De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

  Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
  Obligatorisk kurs på 17 undervisningstimer. Etter endt kurs får man utstedt kursbevis som gir rett til å øvelseskjøre på norske veier. 

  Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
  Hovedmålet i trinn 2 er å lære seg å mestre bilen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomhet mot andre trafikanter. Trinnet avsluttes med 1 obligatorisk veiledningstime.

  Trinn 3: Trafikal del
  Hovedmål i trinn 3 går på å være tydelig, sikker og selvstendig ved kjøring i trafikk. Trinnet inneholder de obligatoriske elementene sikkerhetskurs på bane – 4 undervisningstimer og avsluttes med 1 veiledningstime.

  Trinn 4: Avsluttende opplæring
  Hovedmål i trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Trinnet inneholder sikkerhets kurs på vei – 13 undervisningstimer.

Klasse B

Kjøretime

 • Kjøretime (45 min)
  800 kr
 • Kjøretime automat (45 min)
  685 kr
 • Teoritime 1 til 1 dagtid (45 min)
  550 kr
 • Trinn 2 Trinnvurdering (45 min)
  685 kr
 • Trinn 3 Trinnvurdering (45 min)
  685 kr
 • Kjøretentamen
  1 350 kr
 • Førerprøve (80 min)
  2 200 kr

Kurs

 • Teorikurs (900 min)
  2 100 kr
 • Sikkerhetskontroll av bilen (135 min)
  900 kr
 • Sikkerhetskurs på øvingsbane inkl NAF gebyr (225 min)
  4 640 kr
 • Trinn 3 Forbikjøring (135 min)
  2 055 kr
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei - 4.1.1 (90 min)
  700 kr
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei - 4.1.2 (225 min)
  3 500 kr
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei - 4.1.3 (180 min)
  2 800 kr
 • Trinn 4 Sikkerhetskurs på vei - 4.1.4 (90 min)
  700 kr

Kurspåmelding

Laster...

Våre klasse B lærere

Dag Lysø
Dag Lysø
Trafikklærer
Underviser i B, TG, BE, B96
Telefon 92 28 02 60
E-post dag.lysoe@gmail.com